Identitat visual
Faci visible el seu missatge. Comuniqui els seus valors a través de la identitat visual mitjançant la informació de les imatges, ja sigui en format digital o format per a impressió.

Promocioni's
Promocioni d'una forma clara i concisa els seus productes i serveis. És fonamental un disseny clar i atractiu, així com l'elecció correcta dels missatges a comunicar, de manera que s'obtinguin aquells resultats esperats.

Posicioni la seva empresa
Posicioni la seva empresa en internet per marcar una gran diferčncia en els seus resultats. Una varietat de serveis i solucionis web poden ajudar-ho a augmentar la seva productivitat.

ANŔLISIS DEL PROJECTE


S'estudien totes les necessitats, les preferčncies del client i el seu posicionament al mercat, amb aixň es determinen les prioritats del projecte.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE


Una vegada es determinen quines són les necessitats del client, es desglossen totes les parts que constitueixen el projecte a desenvolupar.

IDEES I PROPOSTES


Es reuneixen totes les idees i es desenvolupen diferents propostes amb l'objectiu d'aconseguir l'opció més vŕlida.

PRESENTACIÓ


Es presenten totes les propostes realitzades per a que el client pugui decidir com és la que més s'ajusta a les seves necessitats.

RELITZACIÓ DEL PROJECTE


Seguint aquesta metodologia i els passos anteriors, es procedeixen a les arts finals segons el format digital, ja sigui per a impressió,web o video.

Disseny de la nova imatge corporativa de la seva companyia o renovació total de l'actual, tenint en compte la linea de disseny que més s'ajusti a les seves necessitats i que mostri la personalitat i els valors del seu negoci.

Plantejament i desenvolupament del dissenyo web, de la maquetació i de la programació de la seva pŕgina web seguint la línia grŕfica de la seva empresa o producte.

Disseny de campanyes de publicitat amb total seguiment per part del client, per aconseguir que aquesta pugui transmetre aquells valors que potenciďn la imatge de la seva empresa.

Comunicació mitjançant formats multimčdia: Animacions en 3D, Animacions en Flaix, bŕners, presentacions animades, videos d'empresa.